Bolinders Plan 2

 • Bolinders plan har fått sitt namn efter industrimannen Jean Bolinder. Från 1855 drev han Bolinders verkstäder i området mellan Klara Sjö och Kungsklippan. 1932 flyttar Bolinders sin verksamhet till Kallhäll respektive Eskilstuna. Familjen Bolinder behåller tomten närmast stadshuset och låter bygga den fastighet som står här idag. Bolinders Plan får sitt nuvarande namn 1933. Stockholms stadsmuseum har ”grönklassificerat” fastigheten vilket innebär att det är en byggnad som är ”särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Fastigheten stamrenoverades 1999.


 • Adress Bolinders Plan 2 A-B / Kungsbro Strand 15
 • Postnr 112 24 / 112 26
 • Kvarter Bolinders 6
 • Församling Kungsholms
 • Arkitekt Erik Lallerstedt
 • Byggmästare AB Armator / Tönnes Nilsson
 • Byggherre Bolinders Förvaltning AB / Fastighets AB Clara Sjö
 • Byggnadsår 1935
 • Byggstil Funkis
 • Antal lägenheter 35
 • Area bostäder 2744 kvm
 • Antal lokaler 6
 • Area lokal 1541 kvm
 • Fastighetsnr 4000