Götgatan 23

 • Götgatan är troligen lika gammal som Stockholm och var fram till slutet av 1600-talet huvudvägen söderut. Stockholms stadsmuseum har ”grönklassificerat” fastigheten vilket innebär att det är en byggnad som är ”särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Fastighetens gårdshus stamrenoverades 1985.


 • Adress Götgatan 23
 • Postnr 116 46
 • Kvarter Fiskaren Större 2
 • Församling Katarina
 • Arkitekt okänd
 • Byggmästare Carl Molin
 • Byggherre Carl Molin
 • Byggnadsår 1892
 • Byggstil 1890-tal
 • Antal lägenheter 11
 • Area bostäder 741 kvm
 • Antal lokaler 4
 • Area lokal 480 kvm
 • Fastighetsnr 4050