Högbergsgatan 35

 • 1890-talshusen karaktäriseras ofta av en fantasifull utformad taksiluett. Hörnhusen försågs gärna med gavelrösten. Man strävade efter mer äkta material och det blev vanligare med fasader i natursten eller rött tegel som på Högbergsgatan 35. Stockholms stadsmuseum har ”grönklassificerat” fastigheten vilket innebär att det är en byggnad som är ”särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Fastigheten stamrenoverades 1990.


 • Adress Högbergsgatan 35
 • Postnr 116 20
 • Kvarter Pelarbacken Större 21
 • Församling Katarina
 • Arkitekt okänd
 • Byggnadsår 1890
 • Byggstil 1890-tal
 • Antal lägenheter 7
 • Area bostäder 958
 • Antal lokaler 6
 • Area lokal 971
 • Fastighetsnr 4080