Dr Abelins Gata 3

 • Dr Abelins gata är döpt ”efter den högst förtjänte barnläkaren Hjalmar Abelin”, som levde 1817 - 1893. Han var professor i pediatrik och överläkare vid Allmänna barnsjukhuset. När gatan anlades låg barnsjukhuset Samariten alldeles i närheten, på Ringvägen 21. Stockholms stadsmuseum har ”grönklassificerat” fastigheten vilket innebär att det är en byggnad som är ”särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Fastigheten stamrenoverades 1986.


 • Adress Dr Abelins gata 3
 • Postnr 118 53
 • Kvarter Postsäcken 5
 • Församling Högalid
 • Arkitekt Ture Wellman
 • Byggmästare Per-Oscar Norhagen
 • Byggherre Per-Oscar Norhagen
 • Byggnadsår 1920
 • Byggstil Tjugotalsklassicism
 • Antal lägenheter 20
 • Area bostäder 1000 kvm
 • Antal lokaler 2
 • Area lokal 112 kvm
 • Fastighetsnr 4010