Sofiagatan 3 / Närkesgatan 6

 • Under början av 1920-talet var det en stark högkonjunktur i Stockholm med ett kraftigt uppsving i byggandet. Då byggs Sofiagatan 3. Huset är ett typiskt exempel på 20-talsklassicismen med sina medaljonger på fasaden, de klassicistiska utsmyckningarna och fönster som är spröjsade i sex rutor. Fastigheten totalrenoverades 2005 – 2008 i samband med att alla stammar byttes ut.


 • Adress Sofiagatan 3 / Närkesgatan 6
 • Postnr 116 40
 • Kvarter Kålroten 5
 • Församling Sofia
 • Arkitekt Carl Åkerblad
 • Byggmästare Olle Engkvist
 • Byggherre Robert Ljunglöf
 • Byggnadsår 1927
 • Byggstil Tjugotalsklassicism
 • Antal lägenheter 26
 • Area bostäder 1622 kvm
 • Antal lokaler 7
 • Area lokal 1126
 • Fastighetsnr 4230